HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (2023)

hp-concentra-wrapper-portlet

Actions${title}Läser in...

Följ dessa steg för att felsöka och reparera din webbkamera.

Lade märke till :

Beroende på vilken version av Windows du använder kan informationen och illustrationerna i detta dokument variera. Du kan hämta den senaste versionen från Microsoft Store.

Vissa bärbara HP-datorer, bildskärmar och allt-i-ett-datorer har inbyggda webbkameror som kan användas för att spela in videoklipp eller ta foton. En webbkamera är en videoingångsenhet som liknar en skanner eller kamera. Den behöver mjukvara för att fungera. De två vanligaste typerna av programvara som använder webbkameror är programvara för Internetmeddelanden (för att ringa videosamtal över Internet) och programvara för videoredigering (för att skapa och dela videofiler).

Leta upp och aktivera sekretessbrytaren på webbkameran eller använd knappen på webbkameraskyddet

Vissa bärbara HP-modeller har en webbkameraskyddsbrytare eller en webbkameraskyddsknapp för att slå på och av webbkameran. Som standard är webbkameran aktiverad. Om detta har inaktiverats kan du behöva återaktivera det.

Lade märke till :

Det är också möjligt att din HP-laptops webbkamera har ett sekretessskydd. Skjut locket åt höger för att avtäcka webbkameran.

Hitta och använd webbkamerans sekretessbrytare

Webbkamerans sekretessbrytare är placerad på höger eller vänster sida av datorn eller bredvid kameran. För att stänga av din webbkamera, skjut webbkamerans sekretessbrytare till ikonen bredvid strömbrytaren. För att slå på webbkameran igen, skjut strömbrytaren bort från ikonen.

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (1)

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (2)

Leta reda på och använd webbkamerans utlösningsnyckel

Webbkamerans utlösningstangent finns i raden av åtgärdstangenter på ditt tangentbord. För att stänga av din webbkamera, tryck på triggerknappen på den. För att slå på webbkameran igen, tryck på avtryckarknappen igen. På vissa datorer kan du behöva trycka på tangenterna samtidigtfnoch åtgärdstangenten.

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (3)

Webcam trigger nyckelljus

Webcam trigger lampa

Webbkamerastatus

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (4)

Lampan tänd: Webbkameran är avstängd.

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (5)

Lampan släckt: Webbkameran är aktiverad.

Hitta och använd webbkameraprogramvaran som följde med din dator

Om din dator levererades med en inbyggd webbkamera kan du använda programmet Kamera för att spela in och dela videoklipp från webbkameran. Kameraapplikationen är förinstallerad på datorer som kör Windows. Du kan också ladda ner den gratis från Microsoft Store.

Sök efter och öppna i sökrutan i aktivitetsfältetKamera.

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (6)

 • Om du ser en bild är du klar. Din webbkamera fungerar.

 • Om du inte ser en bild i huvudfönstret startar du om datorn och försöker igen. Om problemet kvarstår, se avsnittetVideon visas inte i din webbkameraprogramvara (t.ex. Zoom, Skype, Messenger, etc.).

Felsökning av specifika problem med din webbkamera

Om du stöter på något av följande problem, följ stegen som anges för att försöka lösa det.

Videon visas inte i din webbkameraprogramvara (t.ex. Zoom, Skype, Messenger, etc.)

Du kan öppna webbkameraprogram, som YouCam, Skype eller Zoom, men videon visas inte i huvudfönstret. För att lösa det här problemet, kontrollera att webbkameran är den valda enheten, avinstallera och installera om programvaran, testa din webbkamera och uppdatera sedan webbkameradrivrutinerna.

Lade märke till :

Kontrollera att andra program eller applikationer som använder webbkameran är stängda och inte används.

Lade märke till :

Webbkameran kan vara kopplad till annan programvara eller kanske inte svarar. Att bara starta om datorn löser ofta problemet. Starta om datorn och öppna sedan din webbkameraprogramvara så snart Windows laddas.

Kontrollera att din applikation kan använda webbkameran

Följ proceduren för ditt operativsystem för att verifiera att din applikation kan använda webbkameran.

Kontrollera att din applikation kan använda webbkameran (Windows 11)

Följ dessa steg för att se till att din app kan komma åt din webbkamera.

Lade märke till :

Du kan behöva justera dina brandväggsinställningar för att inkludera webbkameraprogramvara som ett tillåtet program. Se dokumentationen som medföljer ditt antivirusprogram för mer information.

 1. Högerklicka på knappenAtt starta upp, Klicka sedaninställningar>Sekretess och säkerhet>Kamera.

 2. Kontrollera att sektionsparameternTillgång till kameranär satt tillAktiverad.

 3. ITillåt appar att komma åt din kamera, VäljAktiveradbredvid de applikationer som du vill ge åtkomst till webbkameran för.

(Video) How To Fix HP Laptop Camera Not Working In Windows 10 and Windows 11
Kontrollera att din applikation kan använda webbkameran (Windows 10)

Följ dessa steg för att se till att din app kan komma åt din webbkamera.

Lade märke till :

Du kan behöva justera dina brandväggsinställningar för att inkludera webbkameraprogramvara som ett tillåtet program. Se dokumentationen som medföljer ditt antivirusprogram för mer information.

 1. I menynAtt starta upp, Klicka påinställningar>Sekretess>Kamera.

 2. I avsnittetTillåt appar att komma åt din kamerafrån menyn väljer du den inställning som passar bäst för din webbkamera.

 3. SousVälj vilka appar som kan komma åt din kamera, justera individuellt inställningarna efter behov påAktiveradellerInaktiverad.

Kontrollera att webbkameran är vald som videoinspelningsenhet i webbkamerans programvara

Din webbkamera måste väljas som videoinspelningsenhet i din webbkameraprogramvara. Om datorn har flera videoingångskällor kan din webbkameraprogramvara vara ansluten till en annan enhet än din webbkamera.

För att välja webbkameran som videokälla öppnar du webbkameraprogramvaran och hittar videokameran, videokällan eller videoinspelningen i programvarans egenskaper eller inställningar.

Lade märke till :

Namnet på din webbkamera kan visas under USB Video Device, HP Webcam, HP 4K Webcam, HD Camera, USB2.0 Camera, HP Pavilion Webcam eller motsvarande. Om du inte känner till namnet väljer du andra videoenhetsnamn tills din webbkameravideo visas i fönstret.

För instruktioner, se supportdokumentationen som följde med din webbkameraprogramvara.

Avinstallera och installera om webbkameraprogramvaran

Din webbkameraprogramvara som Zoom, Teams eller Skype kan behöva installeras om för att lösa en hårdvaru- eller mjukvarukonflikt.

 1. I Windows, sök efter och öppnaLägga till eller ta bort program.

 2. Välj din webbkameraprogramvara och klicka sedanAvinstallera.

 3. Gå till webbplatsen för webbkameraprogramvaran för att installera den senaste versionen av programvaran.

Uppdatera eller ändra webbkamerans drivrutin

Vissa program kräver uppdaterade drivrutiner för att visa video från din webbkamera, eller en mindre avancerad drivrutin. Följ stegen nedan för att uppdatera din webbkamera.

Uppdatera datorn med HP Support Assistant

Använd HP Support Assistant för att hitta och installera uppdateringar, inklusive BIOS-uppdateringar, för din Windows-baserade dator.

 1. I Windows, sök efter och öppnaHP Support Assistanteller klicka på appikonenHP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (7)i aktivitetsfältet.

  Om programmet inte är installerat på din dator, ladda ner den senaste versionen från webbplatsenHP Support Assistant.

 2. I flikenMin instrumentpanel, leta reda på din dator och klicka sedanUppdateringar.

 3. Vänta medan HP kundsupport skannar systemet.

 4. När genomsökningen är klar, välj uppdateringarna som visas, ladda ner och installera dem och följ sedan instruktionerna på skärmen.

 5. Om du uppmanas, starta om datorn och stäng sedan verktyget.

Hitta drivrutinsuppdateringar på HP:s webbplats

Lär dig hur du hittar drivrutinsuppdateringar på HP:s webbplats.

HP erbjuder många gratis nedladdningar av drivrutiner och programvara.

Lade märke till :

För enheter som kör Windows 10 i S-läge kan du bara hämta drivrutinerna via Windows Update. För mer information seHP-datorer - Windows i S-läge Vanliga frågor (Windows11, Windows10).

 1. Gå till sidanHP kundsupport - nedladdning av programvara och drivrutiner.

 2. Om en sidaLåt oss identifiera din produkt innan vi börjarvisas klickar duBärbar datorellerStationär dator.

 3. Ange modellnamnet på din dator i fältetEller ange ditt serienummer, Klicka sedanSkicka. Ange till exempelPavilion HPE h8-1360t stationär dator, Klicka sedanSkicka.

  HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (8)

 4. Om en webbsidaMatchande produktervisas, välj ditt modellnummer i listan.

 5. Programresultatsidan för din dator visas med standardoperativsystemet valt. Om du behöver byta operativsystem klickar du påModifierare, välj din version och klicka sedanModifierare.

  Lade märke till :

  Om det operativsystem du vill ha inte finns i listan, tillhandahåller HP inga drivrutiner för det operativsystemet. Använd en annan metod för att ladda ner programvara och drivrutiner.

  HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (9)

 6. I listan över tillgängliga drivrutins- och programvarukategorier klickar du på kategorinamnet och klickar sedanLadda ner.

  OBSERVERA:

  Ibland finns det flera nedladdningsalternativ tillgängliga för en komponent, till exempel flera DVD-firmwareuppdateringar. I det här fallet identifierar du komponenten som är installerad på din dator och laddar sedan ner lämplig fil. För att hitta namnet på en komponent, sök efter och öppnaEnhetshanteraren. Hitta komponenten och utöka kategorin (till exempel DVD/CD-ROM-enheter). Kategorin listar namnet på tillverkaren av originalkomponenten.

  HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (10)

 7. Följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran eller drivrutinen.

(Video) HP Webcam Not Working in Windows 11 [2023 Tutorial]
Kör Windows Update

Uppdatera din dator som kör Windows11 eller Windows10 med Windows Update.

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (11)

 1. I Windows, sök efter och öppnaSök efter uppdateringar.

  Om uppdateringar är tillgängliga börjar de installeras automatiskt.

  Lade märke till :

  För att ladda ner och installera valfria uppdateringar, följ instruktionerna nedan för ditt operativsystem:

  • I Windows 11, väljAvancerade alternativ>Valfria uppdateringar, välj de uppdateringar du vill installera och klicka sedan påladda ner och installera.

  • I Windows 10, väljVisa alla valfria uppdateringar, välj de uppdateringar du vill installera och klicka sedan påladda ner och installera.

 2. När uppdateringarna har installerats startar du om datorn när du uppmanas.

Uppdatera specifika drivrutiner i Enhetshanteraren

Om en specifik hårdvarukomponent (till exempel pekplattan, videoskärmen eller tangentbordet) inte fungerar korrekt eller saknar funktionalitet uppdaterar du komponentens drivrutin i Enhetshanteraren.

 1. I Windows, sök efter och öppnaEnhetshanteraren.

 2. Expandera enheten du vill uppdatera i enhetslistan.

  HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (12)

 3. Högerklicka på enheten och klicka sedanUppdatera drivrutinen.

  (Video) How to fix Webcam not working-Error code 0xA00F4246(0x887A0004) in windows 10

  HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (13)

 4. Klicka påSök automatiskt efter drivrutineroch följ sedan instruktionerna på skärmen.

  HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (14)

 5. Starta om datorn för att slutföra installationen.

Avinstallerar kameradrivrutinen och kontrollerar om det finns ändringar i maskinvaran

För att uppdatera din kameradrivrutin kan du behöva avinstallera den och leta efter ändringar i hårdvaran.

 1. I denEnhetshanteraren, högerklicka på din kamera och väljEgenskaper.

 2. Välj flikPilot, DåAvinstallera enheten.

 3. Markera rutanTa bort drivrutinen för den här enheten, välj sedanAvinstallera.

 4. I denEnhetshanteraren, Klicka påHandling, välj sedanSök efter hårdvaruändringar.

 5. Vänta medan Enhetshanteraren söker efter och installerar om uppdaterade drivrutiner och starta sedan om datorn.

 6. Öppna appenKameraför att testa kameran.

  Om du använder en extern kamera och den fortfarande inte fungerar, sök hjälp från kameratillverkarens webbplats.

Byt till UVC-drivrutin

De flesta tillgängliga USB-webbkameror är kompatibla med UVC-protokollet. Detta är USB Video Class-standarden. Dessa kameror använder standard UVC-drivrutinen som ingår i Windows. Om din webbkamera inte fungerar korrekt kan problemet lösas genom att byta till UVC-drivrutinen.

Lade märke till :

UVC-drivrutinen kanske inte stöder alla funktioner i din kamera. Till exempel kanske Windows Hello ansiktsigenkänning inte längre fungerar om den tillhandahålls av kameratillverkarens drivrutin och tillverkaren använde USB-tillägg som inte längre stöds av UVC-drivrutinen.

 1. Logga in som administratör.

 2. Hitta och öppnaEnhetshanteraren.

 3. Högerklicka på din kamera och välj sedanUppdatera drivrutinen.

 4. VäljBläddra efter drivrutiner på min arbetsstation.

 5. VäljVälj från en lista över tillgängliga drivrutiner på min dator.

 6. VäljUSB-videoenhet, DåFöljandeför att slutföra drivrutinsuppdateringen.

 7. VäljStängaför att återgå till Enhetshanteraren.

Webbkamera finns inte med i Enhetshanteraren

Piloterna förAvbildningsenheter, som inkluderar webbkameran, visas inte i Enhetshanteraren. Följ dessa steg för att lösa problemet:

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (15)

 1. Starta om din dator. Följ dessa steg om problemet kvarstår.

 2. I Windows, sök efter och öppnaEnhetshanteraren.

 3. Om kategorinAvbildningsenheterinte finns med i listan, väljHandling>Sök efter hårdvaruändringar.

  HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (16)

 4. Om Enhetshanteraren inte känner igen webbkameran efter sökningen, men den fungerade tidigare, använd Microsoft Systemåterställning för att återgå till en tidpunkt då webbkameran fungerade bra. För mer information, se avsnittetHP-datorer - använder Microsoft Systemåterställning.

  Om problemet kvarstår kan webbkameran ha kopplats ur inuti datorn. I det här fallet kan en datorreparation vara nödvändig för att åtgärda problemet. Kontrollera att webbkamerans sekretessbrytare eller webbkameraskyddsnyckeln inte har inaktiverat webbkameran och kör sedan webbkameraanslutningstestet med HP PC Hardware Diagnostics. RådfrågaHP-datorer - Hitta maskinvarufel i Windows 10.

Webbkameran fungerar inte längre efter en uppdatering

Ibland slutar en webbkamera som fungerade i ett av de förinstallerade programmen plötsligt att fungera efter installation av Windows-uppdateringar eller en uppdatering som rekommenderas av din webbkameraprogramvara. För att lösa detta problem, installera om HP Webcam-101 eller den ursprungliga Microsoft USB-videoenhetsdrivrutinen.

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (17)

 1. I Windows, sök efter och öppnaEnhetshanteraren.

  (Video) Enable Or Disable Function Fn Keys On Windows 11/10

 2. DubbelklickaAvbildningsenheterför att utöka listan över webbkameradrivrutiner.

 3. Om pilotenHP webbkamera-101ellerMicrosoft USB-videoenhetär listad, högerklicka på den och väljUppdatera drivrutinenoch följ sedan instruktionerna på skärmen.

 4. Starta om datorn och öppna webbkameraprogramvaran för att avgöra om problemet är löst.

  Om problemet kvarstår, användHP-datorer - Microsoft Systemåterställningför att återvända till en tid då webbkameran fungerade korrekt.

Webbkameran fungerar inte efter installation av andra webbkameraprogram

Att installera flera webbkameradrivrutiner och program kan orsaka konflikter.

Om du har mer än ett program för att använda din webbkamera (till exempel ett program för snabbmeddelanden och ett program för att spela in videor), se till att bara öppna ett program åt gången. Försök inte att öppna båda programmen samtidigt och stäng webbkameraprogramvaran när du är klar. Det rekommenderas att vänta 5 till 10 sekunder efter att du har stängt webbkamerans programvara innan du öppnar ett annat motsvarande program.

Att starta om datorn kan lösa de flesta programvarukonflikter. Om problemen kvarstår, avinstallera en av webbkameraprogramvaran och installera om den du vill använda.

Problem med webbkamerans bildkvalitet

Webbkameran fungerar, men bilden är för mörk eller så är videon oregelbunden.

Om bilden är för mörk gör du följande:

 • Se till att din videoinspelningsmiljö är väl upplyst.

 • Ändra bildkvalitet, ljusstyrka, kontrast och gör andra inställningar i webbkameraprogramvaran.

Följ dessa steg för att lösa problem med oregelbunden uppspelning:

 • Minska videobildstorleken i webbkameraprogramvaran.

 • Använd en bredbandsanslutning till internet.

 • Använd inte andra höghastighets-USB-enheter när du använder webbkameran.

Installera om den ursprungliga webbkameraprogramvaran som följde med din dator

Om din dator levererades med en inbyggd webbkamera, erbjuder Microsoft och HP programvara som du kan använda med den. Om detta program raderas kan du installera om det.

Beroende på webbkameraprogramvaran som följde med din dator, kanske du kan ladda ner den programvaran från Microsoft Store, HP eller tillverkarens webbplats.

Lade märke till :

Om din dators operativsystem har uppgraderats kommer dessa steg inte att fungera. Gå i så fall direkt till sidanHP kundsupport - nedladdning av programvara och drivrutinereller programvarutillverkarens webbplats.

 • Kolla in Microsoft Store. De flesta appar som är förinstallerade på din dator finns att ladda ner gratis från MicrosoftStore-appen.

 • Gå till sidanHP kundsupport - nedladdning av programvara och drivrutiner. Om en sidaLåt oss identifiera din produkt innan vi börjarvisas, välj din datortyp, ange namnet på din datormodell och klicka sedanSkicka. I listan över tillgänglig programvara och drivrutiner, leta uppHP Webcam Control Center, klicka på kategorinamnet och klicka sedan påLadda ner.

 • Gå till programutgivarens webbplats.

Inaktiverar webbkameran

För att inaktivera webbkameran på ett sätt som blockerar dess användning, inaktivera enheten i Enhetshanteraren.

HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (18)

 1. Koppla bort alla externa USB-enheter.

 2. I Windows, sök efter och öppnaEnhetshanteraren.

 3. Klicka på plustecknet bredvidAvbildningsenheter.

 4. Högerklicka på webbkamerans namn och väljInaktivera.

  HP-datorer - Felsökning av webbkamera (Windows 11 och Windows 10) (19)

 5. Klicka påOuiatt bekräfta.

 6. För att se till att din webbkamera är inaktiverad öppnar du appen Kamera från Start-menyn. BudskapetAnslut en kameravisas på skärmen. Om webbkameran fortfarande spelar in video i kameraappen är den inaktiverade enheten fel och du måste upprepa dessa steg för att inaktivera enhetsnamnet som är kopplat till din webbkamera.

  Lade märke till :

  (Video) Windows 11's New Screen Recorder!

  För att återaktivera webbkameran, upprepa dessa steg men väljGör det möjligtistället förInaktivera.

");$('#embeddedIframe32255').css({'width': '800px', 'height': 'auto'});});$(window).on("load", function(){ $(".table-responsive").addClass("enableScrollOnOverflow");$("img.docImage").addClass("img-responsive");$("img.docImage").css("max-width ","100%");// $(".section.expandable").prev(":not(.section.expandable)+.section.expandable").find(".expandableHeading").css(" border-top", "1px solid #ccc");$(".callout").closest("ol").addClass("calloutList");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});//ALM 3290 - ändringar startvar checkLC = getCCLC();if(checkLC === 'zh'){var anchorList = document.querySelectorAll('.content-link a'); //Välj alla ankartaggar med specifik klassnamnvar modifyAnchorList = Array.prototype.slice.call(anchorList); //Konverterar nodelist till arraymodifyAnchorList.forEach(function(element) {if (element.href.indexOf("zh -hans") > -1 || element.href.indexOf("zh-hant") > -1) { element.href = element.href.replace(/zh-hans/g, "zh").replace( /zh-hant/g, "zh"); //ersätter zh-hans och zh-hant med zh}});}//ALM 3290 - ändrar slut});

Videos

1. How to Fix Slow Performance Issue After Update On Windows 11/10 (2022)
(EasyTechGeek)
2. Installera/Återställa Windows, ENKELT - Komplett.se
(Komplett.se Tech & Gaming)
3. Practical Network Troubleshooting: Windows 10 and Windows 11
(TechsavvyProductions)
4. How to enable face recognition in windows 11
(URJIT TECH)
5. Why Microsoft Skipped Windows 9 #Shorts
(Techquickie)
6. Hur man spelar in från webbkamera i Windows 11 Camera App - GRATIS
(Northern Viking Everyday)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 10/18/2023

Views: 5657

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.