Att välja Invisalign & Nutrition - Nutrition And Oral Health (2023)

Invisalignvar först på marknaden med genomskinliga plastfästen som man knappt såg. Precis som för Chocomel används därför varumärket även för att indikera plastöverdragen, även om det nu finns flera andra märken på marknaden.

 1. Att förebygga är bättre än att bota
 2. Prevention börjar med övervakning
 3. Möjlighet till bra städning
 4. Drankadvies
 5. Passar inte om du är underviktig
 6. Hypoglykemi
 7. Riskanalys

Författaren till bloggen har nu en egen! För 12 år sedan började två tänder i min underkäke (som hade rätats ut prydligt med tandställning under puberteten) att röra sig längre bak. Först lite, sedan mer och mer. Rengöringen blev svårare och jag tappade också en bit av en tand. Enligttandläkaretill följd av den nya tjänsten.

Att förebygga är bättre än att bota

Skiftet började med en liten förändring. Jag tycker att det är viktigt atttandhygienistoch tandläkaren signalerar detta skifte och diskuterar det omedelbart med patienten. Det ärförebyggandeom tandhygienisten eller tandläkaren indikerar: Jag ser en förändring jämfört med för ett år sedan. Det här slutar inte automatiskt, vad ska vi göra? Det här är vad jag förväntar mig av min tandvårdare och bör enligt min mening vara en del av den långsiktiga strategi som ni tar fram tillsammans med:Vårdplanen.

Lång historia kort, mina tandvårdsleverantörer (i Nederländerna, Amerika och England) diskuterade inte ett så långsiktigt mål och nu har jag en "osynlig tandställning."

Prevention börjar med övervakning

Förhindra dina patienter från att behöva använda tandställning för andra gången genom att noggrant övervaka tändernas läge och diskutera alternativen (förebyggande och botande), kostnaderna (på kort och lång sikt) och fördelarna för patienten.hälsa(kort och lång sikt).

För dettaInformerad-Appett utmärkt verktyg, där vårdgivaren hjälper klienten att tänka över munvårdens långsiktiga effekter och mål och att göra en långsiktig vårdplan. Akuta problem kan vara inbäddade ilångsiktig vision att patienten tillsammans med tandvårdsgivarenhar bestämt. Denna konversation kan också ske på distans. Ibland kan detta till och med vara bättre, eftersom människor bokstavligen upplever mer distans och kan därför svara på mindre socialt önskvärda svar. Du kan dokumentera samtalsrapporten och även skicka den till klienten. För uppföljningskonsultationen kan du även be klienten gå igenom information och avtal igen. Och att fråga om detta fortfarande gäller. Det är trots allt möjligt att arbetsvillkor, önskemål och en ekonomisk situation har förändrats. Nedan följer några överväganden som avgör om aligners är en lämplig lösning för patienten.

(Video) 10 Signs You’re Not Drinking Enough Water

Möjlighet till bra städning

Naturligtvis höjer Invisalign din riskkaries.Det naturliga salivflödet kan inte hålla tänderna rena om det skyddas av ett skydd. Så innanalignerständerna måste rengöras ordentligt. Det betyder att klienten måste borsta tänderna mycket väl efter varje måltid och rengöra mellan tänderna, eftersom bakterierna har fria tyglar! Lite rengöring eller halvrengöring går mycket snabbare i håligheter.

Per definition skulle jag rekommendera att inte använda godis, även till måltider, eftersom det är större chans att socker blir kvar på tänderna. Hemma kan du rengöra dina tänder mycket bra efter varje måltid, men det är inte alltid självklart på restauranger eller på resande fot. Det arbete din kund utför kan därför säkert påverka valet förInvisalign.

Råda dina kunder att ta med en flaska vatten och köpa flera tandborstar så att det finns en i varje jackficka eller väska. Ge även några små tuber med tandkräm, för det där extra skyddet mot karies är så viktigt just nu.

Kostråd för att förebyggakaries i muntorrhetär mycket användbara för Invisalign-användare. Fundera även på om ytterligare förebyggande åtgärder är nödvändiga, som t.extätningsmedel.

Drankadvies

Informationen från Invisalign säger att du inte ska dricka söta drycker medan du har aligners i, men jag skulle absolut inte rekommendera detta om"aligners"inte i munnen. Jag anser att råden som gäller för muntorrhet är mycket aktuella hos Invisalign. Det är bättre att inte ta varma sockerfria drycker eftersom plasten inte är resistent mot värme. Kaffe kan fläcka fasthållarna, men det är ett tillfälligt problem eftersom du byter riktare varje vecka.
Själv vågar jag råda folk ocksåkallt grönt teatt dricka för en omväxling (även rik på ämnen som främjar vidhäftning avS. Mutansmen det är upp till den enskilde vårdgivaren att avgöra om detta är lämpligt.Att bara dricka vatten är en regel som är lätt att komma ihåg, som inte heller är så lätt att misstolka. Om du råder grönt te måste du berätta igen att det måste vara kallt och utan socker. Och du måste också ge detta på papper. Och om du helt följer reglerna för enbra övningför att fungera måste du också låta patienten upprepa berättelsen med sina egna ord för att kontrollera om den har uppfattats korrekt

Passar inte om du är underviktig

Helst bär du aligners 20-22 timmar om dagen. Det betyder att du har korta perioder då du kan äta. Ett perfekt sätt att komma vidareviktatt stanna. Du måste borsta mycket väl efter varje måltid, så det hindrar dig verkligen från att äta en måltid eller mellanmål mer än 3 gånger om dagen. Det är en öppen hemlighet att Invisalign-bärare ofta går ner i vikt. Efter varje måltid måste tänderna rengöras ordentligt, vilket gör att de flesta inte stoppar något i munnen emellan. Så inget mer smakprov medan du lagar mat eller gå till skåpet när du är uttråkad!

För människor som lider avunderviktInvisalign kan vara mindre lämpligt. Gör dessa för- och nackdelar transparenta för din patient under den delade beslutsprocessen.

(Video) The Scary Truth About Visceral Body Fat

Hypoglykemi

Patienter kan också drabbas av fluktuerande blodsocker, med det mest kända resultatet är det fyra timmar långa doppet! Om din klient lider av detta under hela dagen kan det vara såidiopatisk reaktiv hypoglykemi.För denna grupp är det svårt att äta endast 3 gånger om dagen. Det är tillrådligt att normalisera kosten till en diet med låg glykemisk belastning, vilket har den ytterligare fördelen att denna diet är låg i kariogen! En dietist kan hjälpa till med detta. Du kan hitta mer om dessa rekommendationer iE-lärande tandarts

Riskanalys

Innan du ger råd till invisalign, gör enkariesriskanalys(Informerad-app). Det gör du med (färsk information) från PMO, egenvårdsanalysen, näringsanamnesen och socialanamnesen. Kartlägg även kundens önskemål och förväntningar. Du kan då noggrant väga för- och nackdelar med klienten och vid tvist alltid motivera varför behandlingsmetoden har valts. Du kan också använda detta för att undersöka om tätning eller extra fluorskydd kan vara ett övervägande. Och om en annan typ av fäste passar bättre.

Att välja Invisalign & Nutrition - Nutrition And Oral Health (1)

Frågor du kan ställa dig själv är?

 • Tillåter levnadsförhållandena att hålla invisalign inne i minst 20-22 timmar dagligen? (affärsmiddagar, dryckesgräns denna tid, till exempel).
 • Är det möjligt för klienten att rengöra tänderna ordentligt efter varje måltid? (är han mycket på väg, finns det tillgång till vatten, arbetsförhållanden etc).
 • Kan klienten begränsa antalet ätstunder? (relaterat till hälsa (underviktig/specifik kost) eller arbetsförhållanden (kock))
 • Finns det risk att vara underviktig? (fyll i riskanalysen)
 • Hur viktig är den visuella aspekten?

Du kan användaInformerad-app Motiverande intervjueroch använda social historia.

Kontakt

Är du enCR tandläkare,KRM tandhygienistavdietistoch vill du veta mer om detta ämne? Du får 20KRT-poäng / KRM-poäng/19,5 STADAP poängför att följae-lärande näring och munhälsa.

(Video) Andrew Sealy I The Secret To Bullet Proof Energy & Mastering The Yogic Art Of An Intentional Life

Har du en fråga eller kommentar? Kontakta oss helt enkelt viaKontaktformulär.

 • 265,00 exkl. moms

  Lägg till i kundvagn

 • 295,00 exkl. moms

  (Video) 5 Secrets To Lose Weight Effortlessly - Doctor Explains

  Lägg till i kundvagn

 • Nutrition and Oral Health E-learning Tandhygienist

  265,00 exkl. moms

  Lägg till i kundvagn

 • 235,00 exkl. moms

  (Video) Raw Food Diet Documentary - part 1 of 2

  Lägg till i kundvagn

FAQs

What can I add to warm water before bed for teeth? ›

You can enjoy the benefits of your warm lemon drink and reduce the risk of damage to your teeth. Here are a few recommendations: Mixing just a squeeze of lemon juice in 250ml of warm water will help to lessen the acidity.

What can patients do daily to remove plaque? ›

Floss once a day with dental floss to get rid of food and plaque stuck between teeth. Studies show that flossing before brushing teeth removes more plaque. Brush twice a day. Brush your teeth for two minutes with a soft-bristled toothbrush and fluoride toothpaste.

Is ProDentim legit? ›

With expert scrutiny and positive customer reviews, Pro Dentim is considered safe and has successfully made a significant impact in the oral health industry. ProDentim's advanced technology can even postpone dental procedures for a month or two.

What is the soft mineral that rebuilds teeth? ›

Phosphorus plays a critical role in dental health because it can naturally help protect and help rebuild tooth enamel.

What should you drink before bed to help your teeth? ›

Habit #5 – Drink Plenty of Water

It may seem like a recipe for disaster to drink water before turning in at night, but when it comes to your oral health, it's beneficial. Drinking water helps to flush your mouth of debris, and by adding moisture, it limits the growth of bacteria.

What naturally removes plaque? ›

Start by mixing white vinegar in a glass of warm saltwater. This solution can then be gargled once a day to aide in the removal of tartar that has formed on the region between the teeth and gums. The mixture should be made from two tablespoons of white vinegar into a cup of warm water with dissolved salt.

What removes plaque fast? ›

The best way to remove the build-up of plaque and tartar on your teeth is by brushing twice a day with fluoride toothpaste. Daily flossing and using an antiseptic mouthwash will help to keep bacteria at bay in hard-to-reach areas.

How do you remove hardened plaque? ›

Clean using Baking soda– A mixture of baking soda and salt is an effective home remedy for dental calculus removal. Brushing your teeth with baking soda and salt softens the calculus, making it easy to remove. The mixture should smoothly be scrubbed on the teeth by using a toothbrush.

How do you get rid of bacteria in your mouth naturally? ›

How To Get Rid Of Bad Bacteria In The Mouth: 6 Ways To Inactivate The Harmful Bugs
 1. Brush Your Teeth. May be it goes without saying, maybe it doesn't – but Brush Your Teeth! ...
 2. Swish With A Peroxide Or Alcohol Containing Mouthwash. ...
 3. Floss Between Your Teeth. ...
 4. Brush Your Tongue. ...
 5. Drink Water. ...
 6. Take A Probiotic. ...
 7. Eat Fibrous Food.
Mar 28, 2020

How can I increase good bacteria in my mouth? ›

You can take steps to reintroduce probiotic bacteria into your oral cavity by taking oral probiotic supplements in the morning after you brush your teeth. These supplements are available as lozenges, mouth rinses and chewable tablets which deliver beneficial bacterial strains directly into the mouth.

Can ProDentim reverse tooth decay? ›

All of these probiotic strains are known to improve oral and dental health by eliminating any existing gum disease. These beneficial bacteria also work on getting rid of any existing oral cavity and tooth decay.

What food kills mouth bacteria? ›

High in phosphate and calcium, cheese (and milk) helps neutralize the acid in the mouth, killing bacteria and preserving tooth enamel. This prevents cavities and gum disease. Chewing celery (or apples or carrots) produces saliva, neutralizing the bacteria Streptococcus mutans that causes cavities.

Which vitamin is good for teeth? ›

No surprises here — calcium is well known to be great for your teeth. Throughout the body, calcium helps build bones and provide structural support. In your mouth, this mineral helps harden your tooth enamel and strengthen your jawbone.

What white mineral helps regrow teeth and gums? ›

Phosphorus. After calcium, phosphorus is the second most abundant mineral in our body. We need it for the energy it provides and its role in the growth and development of our teeth and bones.

Is there a mineral that can heal gums and teeth? ›

Calcium. Calcium is one of the most essential minerals for healthy teeth and gums. It helps to strengthen the enamel of your teeth, which can help prevent tooth decay and cavities. Calcium also helps to keep your bones strong and healthy, which is essential for keeping your teeth in place.

What vitamin deficiency causes weak teeth? ›

Vitamin D plays a key role in bone and tooth mineralization, and when levels are unregulated it can lead to the “rachitic tooth”, which is a defective and hypomineralized organ highly susceptible to fracture and decay [35,36].

What drink cleans your teeth? ›

Water from your faucet is full of fluoride that also strengthens teeth and does a good job at removing food particles. Green or herbal tea is a good drink choice because both varieties contain antioxidant ingredients that help to prevent tooth staining.

What drink affects your teeth the most? ›

Sodas, sports drinks, energy drinks, iced and sweet teas, and fruit juices all have high acid levels. Most of these drinks also contain sugar, which has the potential to be doubly damaging to teeth.

What vitamin dissolves plaque? ›

Optimal Vitamin K2 intake is crucial to avoid the calcium plaque buildup of atherosclerosis, thus keeping the risk and rate of calcification as low as possible.

What eats plaque off teeth? ›

Carrots. Just like leafy greens and apples, carrots are full of fiber that gently cleans away plaque on your teeth as you eat. Snacking on carrots also stimulates saliva production, which naturally washes away debris left on teeth.

What removes 100% more plaque? ›

A proper oral hygiene routine is the best way to reduce your chances of developing tartar. This is where electric toothbrushes, which remove up to 100% more plaque than regular manual toothbrushes, prove very useful.

Does hydrogen peroxide remove hard plaque? ›

Using hydrogen peroxide in caring for teeth and gums eliminates harmful bacteria. This cuts down the formation of plaque and tartar. This powerful antiseptic can deteriorate the bacteria in plaque. Some dentists use hydrogen peroxide as a more efficient way to remove the plaque and tartar from teeth.

Does hydrogen peroxide loosen plaque? ›

Hydrogen peroxide on gums can reduce plaque. It kills the bacteria that cause gum diseases. The anaerobic bacteria between your teeth can't survive the oxygen released by hydrogen peroxide. The solution further destroys the plaque barrier.

Can I scrape plaque off my own teeth? ›

Regular brushing and flossing will certainly help, but only a dental professional can remove plaque from all surfaces of your teeth. It might be tempting to try and get rid of plaque yourself, but that can cause more harm than good.

What toothpaste kills bacteria? ›

Crest Premium Plus Anti-Bacterial toothpaste helps kill plaque-causing bacteria that leads to gingivitis. The Crest Premium Plus line features an Active Foam + Whitening formula that removes surface stains while fighting cavities and tartar.

Which mouthwash is most effective against bacteria? ›

Chlorhexidine Mouthwash

It is a broad spectrum antimicrobial with particular use against bacteria that cause gum disease. Dentists do sometimes employ chlorhexidine mouthwash to treat patients with gum disease. Studies have shown it can reduce inflammation caused by periodontal bacteria.

Which probiotic is best for bad breath? ›

The genera Lactobacillus, Streptococcus and Weissella are among the most useful probiotics for the prevention or treatment of halitosis in the oral cavity.

What naturally kills bad bacteria in the gut? ›

An anti-inflammatory diet, regular exercise, good quality sleep, and probiotics are all strategies to put in place before trying antimicrobials or antibiotics to get rid of bad bacteria.

What is the fastest way to increase good bacteria? ›

Prebiotic and probiotic foods like whole grains, onions, garlic, fermented foods, miso and yogurt feed the good bacteria in your gut. A diet rich with fiber and prebiotics ensures that the bacteria grows.

How do you restore the mouth biome? ›

A healthy, balanced diet is critical for building a healthy oral microbiome. Try cutting back on sugar, coffee, tea, and other acidic drinks, as well incorporating foods that are anti-inflammatory, alkalizing, and rich in anti-oxidants like the following: Fruits and vegetables. Organically raised meat, fish, and eggs.

Is baking soda good for your teeth? ›

Reduces Acidity and Plaque

As such, baking soda not only prevents tooth decay but also helps remineralize your enamel. Baking soda can also limit plaque buildup by neutralizing plaque acids. Many kinds of toothpaste contain baking soda to help clean teeth more effectively and protect against plaque.

What is the fastest way to reverse tooth decay? ›

Use fluoride

Fluoride is a mineral that can prevent tooth decay from progressing. It can even reverse, or stop, early tooth decay.

What are badly decayed teeth restored with? ›

Several options, such as dental crowns, fillings, inlays, and onlays, can restore the tooth's structure, appearance, and integrity once the decay has been removed.

Is it good to use hydrogen peroxide as a mouthwash? ›

Are There Benefits to Using Hydrogen Peroxide as a Mouthwash? If you have a sore throat, using hydrogen peroxide as a mouthwash can help you experience relief. The antibacterial properties in it can fight off bacterial infections that typically result in sore throats.

What does hydrogen peroxide do to bacteria? ›

Microbicidal Activity. Hydrogen peroxide is active against a wide range of microorganisms, including bacteria, yeasts, fungi, viruses, and spores 78, 654. A 0.5% accelerated hydrogen peroxide demonstrated bactericidal and virucidal activity in 1 minute and mycobactericidal and fungicidal activity in 5 minutes 656.

What fruit is best for teeth? ›

Fruits with high levels of Vitamin C and antioxidants can help neutralize the bacteria in your mouth. Apples, strawberries, cranberries, kiwis, and oranges are all good providers of these healthy teeth ingredients.

Does coffee ruin teeth? ›

Coffee, like any drink other than water, increases your risk of developing cavities. Because it introduces bacteria and acids into your mouth, coffee can also erode tooth enamel causing sensitivity and brittle teeth over time.

Is coffee good for your teeth? ›

Drinking too much of liquids that are high in acid, like coffee, can weaken your enamel. Your enamel is what protects your teeth, so if it is weakened or wears away, then your teeth become more vulnerable to decay. So, it would seem that in one way, coffee is good for your teeth, yet in another way, it is not.

Which food makes teeth strong? ›

Cheese, milk, plain yogurt, and other dairy products.

The calcium and phosphates in milk, cheese, and other dairy products, help put back minerals your teeth might have lost due to other foods. They also help rebuild tooth enamel.

Are bananas good for teeth? ›

Bananas are full of vitamins like vitamin C and vitamin B6, as well as fiber. In addition, they provide a wide variety of minerals like potassium, manganese, and magnesium. These minerals can help strengthen tooth enamel, so they're very good for the teeth.

Does CoQ10 help receding gums? ›

So should you begin loading up on the CoQ10 supplements? Unfortunately, for those looking for a quick fix, the answer is “possibly.” CoQ10, especially when paired with Vitamin C, may strengthen your gums [source:Cuneo]. This can be particularly beneficial for receding gums.

What is added to water to strengthen teeth? ›

Fluoride helps to rebuild and strengthen the tooth's surface, or enamel. Water fluoridation prevents tooth decay by providing frequent and consistent contact with low levels of fluoride.

How can I protect my teeth overnight? ›

By wearing a night guard, patients can reduce the damage done to their teeth if they grind them while sleeping. The night guard absorbs a huge portion of the forces generated by their jaw, and instead of teeth enamel being worn down, the mouth guard is worn down instead.

How do you keep your teeth hydrated at night? ›

Nighttime Dry Mouth Remedies
 1. Use a humidifier at night to add moisture to the air.
 2. Drink plenty of water throughout the day to stay hydrated.
 3. Use a fluoride toothpaste and/or use a fluoride rinse.
 4. Use a moisturizing dry mouth mouthwash and avoid those with alcohol.
 5. Avoid spicy, acidic, and sugary foods before bed.

Is salt and warm water good for teeth? ›

As effective as rinsing your mouth with warm salt water is at boosting oral and dental health, there's no substitute for the basics. It's still important to brush twice every day and floss regularly but there's no harm in adding this step to your nightly routine.

What drink is good for gums? ›

Milk – Milk is rich in calcium, Vitamin D and protein. It thus provides nutrients against gum disease and also strengthens your teeth.

Which juice is good for teeth and gums? ›

Typically, dark green vegetable juices are better for your teeth. Juice that has kale, or spinach contain healthy B vitamins that can help fight against gum disease. Leafy greens are also high in calcium, which boosts your enamel health.

What is the best caffeine drink for your teeth? ›

Caffeine can help fight tooth decay by warding off bacteria. Best drinks for teeth. This works for caffeinated beverages like soda, coffee, green tea, and certain sports drinks. Caffeine is acidic, but that quality can prevent cavities because it helps rinse out your mouth—the best drink for teeth.

Is it okay to leave toothpaste on your teeth overnight? ›

Leaving the toothpaste on your teeth overnight will allow the enamel to be fed fluoride from the paste. This fluoride will prevent the breakdown of enamel and allow the rebuilding of demineralized enamel.

Can I leave toothpaste on my teeth at night? ›

That's because rinsing washes away the protective fluoride coating provided by toothpaste, explains Lynn Tomkins, President of the Ontario Dental Association. “I recommend not rinsing, particularly for the nighttime,” she says, because that way, “You leave a nice film of fluoride on your teeth overnight.”

How to stop clenching? ›

Lifestyle and home remedies
 1. Reduce stress. Listening to music, taking a warm bath or exercising can help you relax and may reduce your risk of developing bruxism.
 2. Avoid stimulating substances in the evening. ...
 3. Practice good sleep habits. ...
 4. Talk to your sleep partner. ...
 5. Schedule regular dental exams.
Aug 10, 2017

What deficiency causes dry mouth at night? ›

Deficiencies in Vitamin A or riboflavin can also cause dry mouth. While both these conditions are rare, they are real and serious, and a medical professional should treat them. Read on to find out if you're experiencing the symptoms of dry mouth.

What toothpaste is best for dry mouth? ›

Avoid whitening, tartar control, or smokers toothpastes since these contain abrasives. For the first 30 seconds, use the dry brush and brush the lingual (inside) surface of your teeth, then moisten toothbrush and apply a dry mouth toothpaste (e.g. Biotene, Pronamel, CloSYS, Orajel, Sensodyne) and brush for 1.5 minutes.

What toothpaste is good for dry mouth at night? ›

Biotene Dry Mouth Oral Rinse effectively moisturizes and lubricates the mouth and can reduce the number of times you wake up from dry mouth. Similarly, when it comes to brushing your teeth, you might try using Biotene Fresh Mint Toothpaste, which has been formulated not to irritate and helps protect against cavities.

What is the strongest natural antibiotic for tooth infection? ›

Strongest natural antibiotics for tooth infection
 1. Clove. Clove possesses anti-inflammatory and anti-bacterial properties that have been widely studied and proven. ...
 2. Garlic. Garlic also acts as an anti-inflammatory and antibacterial. ...
 3. Turmeric. Turmeric is a common spice used in many kitchens. ...
 4. Warm salt water rinses. ...
 5. Ginger.
Feb 27, 2023

What is the best salt for mouth rinse? ›

When it comes to selecting salt to use in the mouth rinse solution, True Salt sea salt is an all natural, clean option is that ensures the solution is a clean, pure result.

Is it OK to rinse with salt water every day? ›

A saltwater rinse can be performed three to four times a week, but it is important that you don't go beyond this because salt contains sodium, and too much sodium can impact your tooth enamel negatively.

Videos

1. CAMPING in RAIN with TENT and TARP
(AB Camping)
2. Our Planet | Frozen Worlds | FULL EPISODE | Netflix
(Netflix)
3. Car Tent CAMPING in Rain - Freezing Wild Weather
(AB Camping)
4. Luxurious Holiday at a Traditional Japanese Inn! Recharge in the Nature and Warm Hospitality
(ITSUKA JAPAN)
5. 🤩Amazing Bird Breeding Update | Finches | Softbills, Canary Birds, Budgies, Bird Aviary | S3:Ep2
(Tropical Aviary Birds - Torben Dehlholm)
6. ‼️ You didn't expect this ‼️ 2 cloves a day and some grapes work wonders (RECIPE)
(Najbolji recepti - Napravi lako, evo kako!)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 11/25/2023

Views: 6008

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.