15 jobbintervjufrågor att ställa HRD (2023)

När vi ska söka jobb kommer kandidaterna att bli ombedda att skicka ett CV och andra stödjande filer.Efter att ha förklarats godkänd följs den av en avancerad urvalsprocess, såsom ett skriftligt prov eller intervjutillfälle. i interview är inte bara en möjlighet för HRD eller användare att ta reda på om dig själv med intervjufrågor.

Denna session är också ett tillfälle att ta reda på om ett jobb passar dig.

När rekryterare öppnar en frågestund är det ett utmärkt tillfälle att samla information om de jobb och företag du är intresserad av.

Vad är HR-intervju och användarintervju?

HR Intervju är en intervju genomförd av HRD.

Denna intervju genomförs vanligtvis före användarintervjustadiet.

HR ska bedöma de sökandes lämplighet utifrån resultatet av den övergripande intervjun.

HR kan sedan fastställa kandidatens personlighet och kompetens innan de hänvisas till en mer djupgående intervju.

HR kommer också att fråga om den sökandes hälsotillstånd.

Användarintervjuer är intervjuer som genomförs av direkta arbetsledare med presumtiva medarbetare.

Denna handledare kommer sedan att kommunicera med sökande på daglig basis och interagera direkt.

Genom att intervjua användare,handledarekan ta reda på de sökandes egenskaper och avgöra om den sökande uppfyller kvalifikationerna eller inte genom att ställa frågor, kommer intervjuaren att analysera svaren från varje sökande.

Läs även:Tips för framgång i löneförhandling

Tips för att ställa frågor till HRD

Om du inom en snar framtid ska ha en anställningsintervju, här är några av de bästa tipsen för att ställa frågor till HRD.

Förbered de bästa frågorna

Förbered först de bästa frågorna vid detta tillfälle.

Så när HRD säger "Har du några frågor?" då kommer du snabbt att kunna ställa HRD-frågor snabbt.

Men när du förbereder frågor, titta på situationen och förhållandena först.

Om båda är möjliga, vänligen börja ställa riktade eller ledande frågor.

Det finns andra saker som du också måste vara uppmärksam på när du ställer frågor, veta om frågan har förklarats i detalj i intervjun.

Om det har förklarats har du ingen rätt att fråga igen.

Det är möjligt att HRD tror att du inte är uppmärksam under intervjun och till och med sänker din poäng.

Välj en logisk fråga att ställa

Intervju är en tidskrävande aktivitet eftersom den kräver många processer.

(Video) 5 frågor att ställa i slutet på en jobb intervju

Förutom att det är tröttsamt och utdraget, finns det en möjlighet att HRD har förmedlat det i sin helhet under intervjun.

Därför måste sökande verkligen kunna tänka om huruvida frågor till HRD är logiska att ställas igen eller inte.

En del av de frågor som ska ställas till HRD ska vara i enlighet med företagets förväntningar, arbetsmiljön och nästa steg efter intervjun.

Av ett antal av dessa saker kommer alla arbetskulturer som du kommer att vara intresserad av att bli tydligare i framtiden.

Saker att inte fråga

Det finns några frågor till HRD som kanske inte är värda att ställa och du borde kunna räkna ut dem från början.

Försök att undvika några av dessa typer av frågor, särskilt om svaren tidigare har förklarats i detalj.

Fråga dessutom aldrig om lön och förmåner som du kan få i framtiden.

Av dessa två ödesdigra frågor kan det ge dig en dålig bedömning.

HRD kommer att tycka att om du bara tänker på pengar så är det inte ett viktigt engagemang för företaget.

Ställ heller inte frågor som kräver en lång förklaring.

När det gäller frågor till HRD måste de övervägas noggrant.

Eftersom resultatet av att ställa frågor till din blivande arbetsgivare kommer att ge möjligheter för om du senare kan avgöra din framtid som anställd.

Fokusera bara mer på frågor om jobbet du ska ta.

Vikten av att ställa frågor under en intervju

Att ställa frågor under en anställningsintervju har fördelar som kan vara positiva poäng förHRD vid bedömning av kandidater.

Att fråga vid rätt tidpunkt under en anställningsintervju kan visa entusiasm för det lediga jobbet.

Ställ frågor under en anställningsintervju som är ganska relevanta för den tjänst som söks.

Utöver det kan denna möjlighet användas för att fråga om arbetskulturen i företaget och företagets förväntningar vid antagande av kandidater.

Mer information om anställningsintervjufrågor som kan ställas finns i nästa avsnitt.

15 relevanta jobbintervjufrågor att ställa

För att kandidaterna ska få en överblick över jobbet och få fördjupad information om företaget, här är några listor med frågor som måste ställas under intervjutillfället.

"Vad är omfattningen av arbetet eller de dagliga uppgifterna för denna position?"

Detta är en möjlighet att lära sig så mycket som möjligt om rollen för den önskade tjänsten, för att avgöra om detta är rätt jobb för dig.

Exempel på frågor som kan ställas är:

(Video) 8 saker du aldrig ska göra under en intervju! Tips från First rekrytering i Stockholm.

 • Vilka uppgifter kommer jag att göra senare när jag blir antagen till ditt företag?
 • Vilken är arbetsomfattningen för tjänsten jag söker?
 • Övriga frågor rörande arbetsuppgifter och arbetsomfattning.

Dessutom, genom att studera översikten över dagliga uppgifter, kommer kandidaterna också att få mer insikt i de färdigheter som krävs.

"Vilken typ av kandidat är bäst lämpad för denna position?"

Du kan få en hel del viktig information som inte har inhämtats i arbetsbeskrivningarna som listas av företaget.

Kandidaterna kommer också att kunna lära sig företagskulturen.

Exempel på frågor angående de obligatoriska kandidatkriterierna är följande:

 • Vilken typ av kandidat är bäst lämpad att fylla denna tjänst?
 • Vilka är de anställdas kriterier som företaget behöver för att fylla denna position?
 • Andra frågor relaterade till kriterierna för medarbetarkandidater de behöver.

Av de svar de ger kan du bedöma och fundera på om jobbet passar din framtida arbetsplats.

Om det passar dig, varför inte betrakta detta företag som din framtida arbetsplats?

Läs även:Frekventa intervjufrågor och hur man besvarar dem

"Vad är karriärprojekteringen för tjänsten jag sökte i det här företaget?"

Anställningsintervjufrågorna ovan är anställningsintervjufrågor som kan beskriva karriärprojektioner i företaget du söker till.

Vanligtvis kommer det att förklaras hur företaget utvärderar och främjar var och en av sina anställda.

Bortsett från det, med anställningsintervjufrågorna ovan, kan kandidater tydligare känna till sina karriärvägar och framtidsutsikter.

Vad är då exempel på lämpliga frågor att ställa dessa frågor? Här är ett begripligt exempel:

 • Som vadkarriärsstegeni den tjänst jag söker?
 • Hur ser karriärutsikterna ut för denna position i ditt företag?
 • En annan fråga som diskuterar beskrivningen av en karriär i företaget.

"Vilka är utsikterna för företaget under de kommande 5 åren?"

Om du planerar att vara i tjänsten på företaget under ett antal år, se till att företaget växer.

Ta även reda på företagets affärsvillkor. Låt inte kandidater gå med när företaget faktiskt är på väg att gå i konkurs.

Följande är exempel på frågor om framtida företagsprocesser som kan förstås:

 • Vilka är utsikterna för företagets resultat under de närmaste åren?
 • Kommer företaget fortsätta att försöka växa under de närmaste åren?
 • Och andra frågor som diskuterar företagets framtidsutsikter.

"Vad är företagets största potential just nu?"

Denna fråga visar din motivation att ta vara på möjligheter på företaget.

Dessutom, genom att ställa den här frågan kan kandidater lära sig mer om företagets framtida fokus.

Här är några exempel på frågor om företagets potential i nuet som kan förstås:

 • Vilken är den största potentialen som företaget har just nu?
 • Vilken är företagets nuvarande tillväxtpotential?
 • Och andra frågor om företagets potential i nuet.

"Vad gillade du när du jobbade på det här företaget?"

(Video) Frågor att ställa i slutet på jobbintervju?

Anställningsintervjufrågorna ovan är nära relaterade till den arbetskultur som gäller för företaget du söker till.

Arbetskultur är mycket viktig och kan ha en direkt eller indirekt inverkan på arbetsproduktiviteten.

Angående arbetskulturens kompatibilitet med dina nuvarande preferenser, här är några exempel på frågor om saker du gillar när du arbetar på företaget som du kan förstå:

 • Vad tyckte du om när du jobbade på det här företaget?
 • Vad tycker du och andra anställda om att arbeta på det här företaget?
 • Och andra frågor om saker de gillar när de jobbar.

Av de inhämtade svaren ska kandidaten kunna föreställa sig om den arbetskultur som gäller är i överensstämmelse med preferenser eller till och med annorlunda än vad som förväntas.

"Vilka utmaningar står företaget inför idag?"

Kandidater kommer också att vilja veta om de utmaningar som företaget står inför.

Därmed kan han ta reda på såväl trender som problem i branschen som kommer att vara inblandade.

Här är några exempel på frågor om utmaningar som företag står inför som du kan förstå:

 • Vilka utmaningar står företaget inför just nu?
 • Vilka utmaningar står företaget inför nu?
 • Och andra frågor om de utmaningar som företaget står inför just nu.

"Vad gillar du mest med att jobba på det här företaget?"

Det är inget fel med att fråga några av dessa saker till intervjuaren.

Ibland behöver kandidater också direkt arbetslivserfarenhetsinformation från personer som redan är där.

Här är några exempel på frågor om intressanta/intressanta saker som intervjuaren gillar på jobbet som du kan förstå tydligare:

 • Om jag får veta vilken intressant erfarenhet du får när du arbetar i det här företaget?
 • Vilka är de saker eller upplevelser du gillar mest när du arbetar på det här företaget?
 • Och andra frågor som diskuterar deras intressanta saker när de jobbar där.

"Vad är karriärvägen för min position?"

Den här frågan kan hjälpa dig att ta reda på om företaget främjar din framtida karriär där.

Genom att ställa dessa frågor kan kandidater visa intresse för att växa med organisationen.

Här är några exempel på frågor om karriärvägar för tjänsten du söker:

 • Vad är karriärvägen för tjänsten jag söker?
 • Vad är karriärvägen för tjänsten jag söker på det här företaget?
 • Och andra frågor som diskuterar karriärvägar i företaget.

Kandidaten måste dock vara noga med att inte formulera det på ett sätt som låter alltför egennyttigt.

"Hur bedömer företaget framgången för de anställdas prestationer?"

Att veta hur företag mäter framgången för de anställdas prestationer är det viktigaste.

Genom denna fråga kan hjälpa till att förstå hur man uppnår en bra karriär i företaget.

Dessutom kan kandidater genom denna fråga också avgöra om företagets värderingar och kultur är i linje med din eller inte.

"Vad är nästa process i den här rekryteringen?"

(Video) Arbetsintervju exempel och tips

Denna fråga visar att kandidaten fortfarande är intresserad av tjänsten.

Detta kommer också att hjälpa dig att få viktig information om anställningsdeadlines så att han kan följa upp ordentligt.

"Hur länge har den här tjänsten varit öppen?"

Att veta hur länge denna tjänst har varit öppen kommer att ge dig en uppfattning om anställningsprocessen.

Om tjänsten har varit öppen under de senaste månaderna betyder det att rekryteraren är ganska selektiv när det gäller att välja ut lämpliga kandidater.

Under tiden, om tjänsten bara har varit öppen den senaste veckan, kan den vara en av de första kandidaterna som intervjuas av rekryterare och har möjlighet att bli övervägd.

"Hur är personalutvecklingsprogrammet i det här företaget?"

Relaterade anställningsintervjufrågorMänniskoutvecklingkan vara en väsentlig fråga för att ta reda på vilka planer företaget har när det gäller utvecklingen av sina personalresurser.

Genom de svar som ges kan kandidaterna se i vilken utsträckning företaget ger möjligheter för sina anställda att utvecklas till bättre yrkesverksamma.

"Division och vem kommer att arbeta med den här positionen senare?"

Att veta vilka divisioner som är involverade i det dagliga arbetet är en viktig sak att veta.

Genom att känna till denna information tidigare kan kandidaterna projicera omfattningen av samarbetet som kommer att genomföras i framtida jobb.

"Hur förväntar du dig framgång för den här positionen under de första 6 månaderna?

Denna anställningsintervjufråga är relaterad till företagets förväntningar på den tjänst som söks.

Genom dessa svar kan kandidaten ta reda på hur viktig hans roll kommer att bli.

Genom att ställa de tio frågorna ovan kommer kandidaten att framstå som entusiastisk över den position företaget har att erbjuda.

Detta är verkligen en pluspunkt i rekryterarnas ögon.

Enkel rekryteringsprocess med Mekari Talents

Mekari Talenta är en av HRIS-programvaranförpersonalavdelningSomsyftar till att minska den administrativa arbetsbelastningen inom områdena löner, personalbeskattning, närvaro och personalrekrytering.

Dengan aplikasi rekrutmen Mekari Talenta anställningsprocess,ombordstigning, ochoffboardingdet blir enklare och mer effektivt.

Här är några av de viktigaste funktionerna som kan hjälpa HR att hantera ett företags mänskliga resurser.

 • Programvara närvarohantering: att hantera ledighet, frånvaro,arbetsskiftsschema,övertidsberäkningochtimesheet karyawan.
 • Onlinenärvaroapplikation: för att hantera anställdas närvaroutan att behöva använda en maskinfingeravtryck.
 • HRIS-applikation: att hanteradatabasanställda, rekryteringsprocess till kapitalförvaltning.
 • Lön för programvara: för att göra lönehanteringen mer effektiv med noggranna och snabba beräkningar.
 • Lönebesked ansökan: att hanteraanställdas lönebeskedsäkrare och mer lättillgänglig när som helst och var som helst.

Med dessa funktioner,personal HRkan hantera personalrekrytering enklare, med början frånjobblista, schemaläggningintervju, fram tillsombordstigningendast i en applikation som är integrerad och onlinebaserad.

Intresserad av att prova Talenta gratis?Rådgör med vårt säljteam just nu.

(Video) Så fixar du jobbintervjun – HR-utvecklarens 12 tips│Karriär och Framtid @ORU

FAQs

How do you answer a job phone screening? ›

Answer the call in a professional manner and introduce yourself. To make sure you sound professional when answering the phone for your interview, start out by stating your name in an upbeat tone, and when the interviewer states who they are, confirm that you were anticipating their call.

How do you answer technical behavioral interview questions? ›

How to nail your answers to behavioral interview questions
 1. Make a list of your "greatest hit" stories. ...
 2. Stick to examples from your professional life, rather than personal. ...
 3. Gather your thoughts before answering. ...
 4. Practice. ...
 5. Quantify and provide specifics. ...
 6. Stay positive in your answers. ...
 7. Don't try to memorize. ...
 8. Be honest.
Jun 3, 2022

What to expect from a 15 minute phone interview? ›

The idea of the 15-min phone interview is simple. You're only asking them a few short questions and the key things you're looking for are: Can they stick to the time they've been given? Can they convey their point concisely and explicitly?

What kind of questions are asked in a phone screening? ›

“What excites you about this job?” or “Why do you want to work for our company?” are both good phone interview questions to ask your candidates. No questions — It's not a deal breaker, but toward the end of the call, most candidates should have a question or two to ask about the team, job or company.

What are top 5 behavioral interview questions? ›

Common Behavioral Interview Questions
 • What makes an ideal coworker in your eyes?
 • How do you prioritize projects under pressure?
 • How would handle your schedule when it's interrupted?
 • Have you ever bent company policy to satisfy a client?
 • How have you handled setbacks at work?
Jan 20, 2023

Why should we hire you? ›

“I should be hired for this role because of my relevant skills, experience, and passion for the industry. I've researched the company and can add value to its growth. My positive attitude, work ethics, and long-term goals align with the job requirements, making me a committed and valuable asset to the company.”

How to answer behavioral interview questions if you have no experience? ›

If you're asked a question about prior experience regarding something you've never done, the best way to answer isn't to say, “No, I've never done that.” Or, “No, I don't have experience in that area.” The best way to handle the question is to say something along these lines: While I have not had any direct experience ...

Is a 15 minute interview too short? ›

It will likely feel like you didn't get enough time. However, if you're applying for a full-time position, a 15-minute interview is not the goal. This short time period simply doesn't provide for effectively relaying what you bring to the table. It often doesn't give you the time to ask them a lot of questions either.

How do you respond to why should I hire you? ›

The first thing you should do when answering “why should we hire you?” is to highlight any skills and professional experience that are relevant to the position you're applying for. To make your answer all the more valid, make sure to always back up everything you say with examples, experiences, and achievements.

What are good signs in a phone interview? ›

14 signs your phone interview went well
 • You asked good questions. ...
 • The interviewer asked about your availability. ...
 • They said you seem like you're a good fit. ...
 • The interviewer asked if you have other job offers. ...
 • The interviewer asked about your salary expectations. ...
 • You bonded with the interviewer.
Jun 9, 2023

What is a good weakness to say in an interview? ›

For instance, you could say something like, “I hold myself to very high standards and sometimes put too much pressure on myself. I've learned to recognize when I'm starting to do this, such as spending a little too much time on bigger projects like quarterly reports, and I'm usually able to keep myself in check.”

What not to say in a phone screening? ›

But here's the thing; it's also not hard to come across well if you keep some key things in mind.
 • Never Take The Interview Somewhere Noisy. ...
 • Don't Talk About Your Personal Life. ...
 • Resist The Urge to Multitask. ...
 • Skip The Money Conversation. ...
 • Never Put Your Interviewer On Hold. ...
 • Don't Be Late. ...
 • Skip Filler Words. ...
 • Don't Go In Blind.
Dec 17, 2021

How do I ace my phone screen interview? ›

 1. Be confident and bring the energy!
 2. Be conscious of time.
 3. Don't over-complicate your answers.
 4. Use valuable resources during the interview.
 5. Get comfortable talking about your previous work experiences.
 6. Close out the screening interview by asking intelligent questions.
 7. Follow-up quickly and appropriately.
Mar 16, 2023

What to expect in a screening phone interview? ›

A phone screen interview is a brief phone call between you and a recruiter or member of a company's talent acquisition team. They'll ask about your basic skills and past experience and offer some details about the job opportunity.

What to expect in a job screening call? ›

Expect to answer questions about yourself and your experience related to the role you applied for and why you're interested in the position. The interviewer will also likely ask why you're searching for new opportunities. Be prepared to ask questions about the role, interview process, or company.

How can I impress my phone screen interview? ›

Share:
 1. Your voice is all you have… use it to your advantage. ...
 2. Know the basics about the company and interviewer(s) ...
 3. Speak articulately about your skill set and work experience. ...
 4. Ask intelligent questions. ...
 5. A follow up “Thank You” note is a must.

What are recruiters looking for in a phone screening? ›

The recruiters will ask for the candidate's profile, including the academics, background, skills and work experience, to see if it matches the job openings. With the telephonic interview, the recruiters can screen the candidate to know whether they fit the work culture.

Are phone screening interviews hard? ›

We prefer that the interview be in-person as part of a visit to campus. If you are unable to visit campus for an in-person interview, you can schedule a phone or virtual interview.

How long should a phone interview last? ›

Phone interviews typically last anywhere from 15 to 30 minutes, so you need to make sure that you are fully prepared and ready to take on the interview.

How do you know if you passed a screening interview? ›

14 signs your phone interview went well
 • You asked good questions. ...
 • The interviewer asked about your availability. ...
 • They said you seem like you're a good fit. ...
 • The interviewer asked if you have other job offers. ...
 • The interviewer asked about your salary expectations. ...
 • You bonded with the interviewer.
Jun 9, 2023

What not to say in a screening interview? ›

30 Things You Should Never Say in a Job Interview
 • “So, Tell Me What You Do Around Here” Rule #1 of interviewing: Do your research. ...
 • “Ugh, My Last Company…” ...
 • “I Didn't Get Along With My Boss” ...
 • 4. “ ...
 • “I'll Do Whatever” ...
 • “I Know I Don't Have Much Experience, But...” ...
 • “It's on My Resume” ...
 • “Yes!

Why does HR call before interview? ›

The first step in the job interview process is often a prescreening interview with a human resources (HR) representative or recruiter. Once HR contacts you to schedule a prescreening conversation, taking time to prepare answers to common questions can help you provide effective, articulate responses.

How do you nail a screen interview? ›

Here are some tips for how to nail a phone interview.
 1. Schedule an appropriate time for the interview.
 2. Understand who is interviewing you.
 3. Research the company.
 4. Understand the job position.
 5. Prepare questions to ask.
 6. Prepare for common phone interview questions .
 7. Have applicable documents nearby.
 8. Find a quiet spot.
Aug 12, 2022

How to introduce myself in interview? ›

"Good day, I am [Name], and I am delighted to be here today. I appreciate the opportunity to discuss my qualifications for the [Position/Job Title] role." "Having [Number] years of experience in [Field], I was able to develop a strong skill set that comes in line with the requirements of this position.

How do you pass a phone interview with a recruiter? ›

Here are four ways to rock the screening call with a recruiter.
 1. Demonstrate Quickly That You Cover the Basics. ...
 2. Show That You're Truly Interested (Assuming You Are) ...
 3. Exude an Air of “Strong Culture Fit” ...
 4. Understand the Recruiter's Role and Stake in This Process.

How do you pass a recruiter screening interview? ›

Here are five tips for a successful screening interview:
 1. Be prepared. Do your homework about the company and the job, and make sure your interview environment is prepped for success. ...
 2. Speak succinctly about your background. ...
 3. Make a connection. ...
 4. Ask what's next. ...
 5. A short thank you goes a long way.
Aug 30, 2022

What do recruiters look for most? ›

Passion. One of the most important qualities that a recruiter finds in a candidate is the passion for the work. Recruiters want to hire employees that are passionate about the work they do, the company they work for, and the product or service they are fighting for.

Videos

1. Välj rätt frågor till intervjun!
(Arbetsförmedlingen)
2. FRÅGOR DU INTE VÅGAR STÄLLA TILL EN 15 ÅRIG MAMMA!
(Antonija Mandir)
3. Intervjufrågor att ställa vid en chefsrekrytering | First Rekrytering
(First Reserve AB)
4. Anställningsintervju frågor och uttryck
(Samjobb)
5. Vilka frågor kan du förvänta dig på Anställningsintervjun?
(Manpower Sverige)
6. FRÅGOR DU INTE VÅGAR STÄLLA TILL EN STRIPPA
(Antonija Mandir)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 10/16/2023

Views: 6050

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.